hits

Strikkeordliste: Engelsk - norsk

 • 24.07.2016 kl. 12:00

Mange skyr engelske oppskrifter, fordi det er så mange ord og uttrykk man kanskje ikke forstår. Her får du en ordliste, som kanskje være med på å utvide strikkeverden din litt? Her finner du de mest vanlige forkortelser og ord, som brukes i strikkemønster på engelsk. 

 

Engelsk forkortelse Engelsk ord Norsk ord
Alt Alternate Annenhver
Approx Approximately Omtrent
? Backstitch Attersting
Beg Begin / Beginning Begynn / Begynnelse
Bet Between Mellom
BO Bind off Fell av
? Body Bol
CC Contrast Color Kontrastfarge
? Circular needle Rundpinne
Cn Cable needle Flettepinne
CO Cast on
Cast off
Legg opp
Fell av
? Collar Krage
Cont Continue Fortsett
Dec Decrease Ta inn / Fell av
Dpn Double pointed needle Strømpepinne
? Edge Kant
Edge Stitch Kantmaske
Eyelet pattern Hullmønster
Foll Following Følgende, neste
fl Front loop of stitch Forreste maskeledd
g st Garter Stitch Rettstrikk
? Gauge Strikkefasthet
Hem Nederkant
In(s) Inch(es) 2,54 cm
Inc Increase Legg ut, øk
? Into back of stitch Vridd
K, k Knit Strikk rett / Rettstrikk
k1p1 Knit one, purl one 1 rett, 1 vrang
ktog Knit together Strikk sammen
k2tog Knit 2 together Strikk to masker sammen
LH Left hand Venstre
? Loop Løkke
lps Loops Løkker
? Loop stitch Løkkemaske 
M1 ? Øk 1 maske ved å plukke opp tverrtråden mellom to masker
? Making up Montering
MC Main color Hovedfarge
Meas Measures Måler
? Moss stitch Perlestrikk
Neckband Halskant
ndl(s) Needle(s) Pinne(r)
P, p Purl Strikk vrangt / Vrangstrikk
p2sso Pass 2 slipped stitches over Trekk 2 løse masker over
p2tog Purl 2 stitches together Strikke to masker sammen vrangt
Pat, patt Pattern Oppskrift, mønster
pm Place marker Plasser maskemarkør
pr Previous row Forrige pinne
Psso Pass slipped stitch over Trekk den løse masken over
R Row Pinne
Rem Remaining Gjenværende, resterende
Rep Repeat Gjenta, repeter
Rev Reverse Omvendt, motsatt
Rev stst Reverse stocking stitch Omvendt glattstrikk (vrang på retten, rett på vrangen)
RH Right hand Høyre
Rib Ribbed border Vrangbord
? Rounds Omganger
Row of eyelet holes Hullrad
RS Right side Rettsiden / Retten
? Seam Søm
Seed stitch Perlestrikk
sk Skip Hopp over
sl1 Slip one stitch Ta 1 maske løst av
? Slip stitch Kjedemaske / Luftmaske
ssk slip slip knit Ta to masker løs av hver for seg, strikk dem rett sammen.
st(s) Stitches Masker
st st Stocking stitch Glattstrikk
tbl Through back of loop Gjennom bakre ledd av masken
? Tension Strikkefasthet
tog Together Sammen
? Yarn Garn
WS Wrong side Vrangsiden, vrangen
yb Yarn back Garnet bak
yfwd/yf Yarn forward Kast (mellom to rette masker)
yo(n) Yarn over needle Kast (mellom en rett og en vrang maske)
? Yoke Rundt bærestykke
yrn Yarn round needle Kast (mellom en vrang og en rett)

 Håper denne kan være til hjelp for noen ! :) Det åpner seg en stor., ny verden - om håndterer engelske oppskrifter. :) 

 

#oversette #strikkeordbok #strikkeordliste #strikkeord #hobby #engelsknorsk #homemade #strikke #strikking #håndarbeid #jobbmamma #altomhåndarbeide

Hekle et par kule babyconverse !

 • 22.07.2016 kl. 14:03

Disse syns jeg var så superkule, når jentene var små. De er enkle å lage, og fremgangsmåten er ganske så easy :) 

 • Garn: Soft Cotton* (100% Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m).
 • Størrelse fot: Ca. 8 (9) 10 cm
 • Garnmengde: bunnfarge (bf) Ca. 15 (17) 20 g (fg 8800). Mønsterfarge (mf) Ca. 15 (17) 20 g 
 • Heklenål: Nr. 3.5
 • Tilbehør: 1 stoppenål
 • Heklefasthet:Ca. 10 hst = 5 cm

Forkortelser

 • arb=arbeidet
 • beg=begynn
 • bf=bunnfarge 
 • fg=farge, fm=fastmaske
 • forts=fortsett
 • ggr=ganger
 • hst=halvstav
 • kjm=kjedemaske
 • lm=luftmaske
 • lmb=luftmaskebue
 • m=maske
 • mb=maskebue
 • mf=mønsterfarge
 • sm=sammen
 • økn=økning

 

ForklaringFastmasker (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast, trekk kastet gjennom m (= 2 m på nålen), kast, trekk kastet gjennom begge m. 2 fm sm: Stikk nålen ned i neste m, kast, trekk kastet gjennom m, stikk nålen i neste m, kast, trekk kastet gjennom m (= 3 m på nålen), kast, trekk kastet gjennom alle m. Halvstav (hst): Kast, stikk nålen ned i neste m, kast, trekk gjennom garnet (= 3 m på nålen), kast, trekk kastet gjennom alle m.

Halvstav lages på samme måte som staver. Bare en mindre runde, se forklaringer.  

OPPSKRIFT:

SÅLE: Legg opp 10 (12) 14 lm med heklenål nr. 3.5 og bf. 

1. omg: Beg i 3. lm og hekle 1 hst i hver lm, men i siste lm hekles 4 hst (= økn til tåen), forts å hekle 1 hst i hver lm på andre siden av lm-kjeden. I siste lm hekles 2 hst (= økn til hælen), avslutt med 1 kjm i 2. lm i beg på omg = 20 (24) 28 hst.

2. omg:  Hekle 2 lm, 1 hst i 1. hst, 2 hst i 2. hst, deretter 1 hst i hver hst fram til tåen, der hekles 2 hst i hver av de 4 midterste hst (tåen), forts å hekle 1 hst i hver hst på den andre siden, i de 2 siste hst hekles 2 hst i hver hst (hæl), avslutt med 1 kjm i 2. lm i beg av omg = 28 (32) 36 hst. 3. omg: Hekles som 2. omg = 36 (40) 44 hst. 4.-5. omg (sålens sidekant. Hekle 2 lm, deretter 1 hst i hver hst (uten økn) med nedtak i bakre mb samt mb på baksiden av arb (mb fra omg før), avslutt hver omg med 1 kjm i 2. lm i beg av omg. Klipp av garnet og fest trådene.

Jeg har laget sålen litt annerledes, med sort linje. Det krever at du endrer litt på kanten på sålen, og hekler kant istedenfor. Men du kan fint få dette til. Hekle fastmasker i innerste leddet på masken under, så får du den fine kanten. 

: Tåen hekles fram og tilbake med bf.

Beg i de 2 midterste m på sålens ene kortside. 

1. rad:Stikk nålen ned i bakre mb samt mb bak i den høyre av de 2 midterste tåmaskene, trekk opp en løkke med bf og hekle 1 lm, deretter 1 fm i samme hst og 1 fm i neste hst = 2 fm, snu.

 2. rad: Hekle 1 lm, 2 fm i hver fm = 4 fm, snu. 

3. rad: Hekle 1 lm, 2 fm i 1. fm , 1 fm i hver fm, 2 fm i siste fm = 6 fm, snu.

 4. rad: Hekles som 3. rad = 8 fm, snu. Hekle ytterligere 0 (1) 2 rader uten økn. Klipp av tråden. Sy fast tådelens sider på vrangen mot sålens overkant i bakre mb, bruk 4(5)6 m av sålekanten på hver side. Fest løse trådender.

SKO: 1. rad: Beg i 1. hst etter tåens høyre side, og stikk nålen ned i bakre mb og i mb bak i sålens sidekant, trekk opp en løkke med mf og hekle 1 lm, deretter 1 fm i samme hst, hekle deretter 1 fm i hver hst fram til andre siden av tådelen, snu.

2.-3. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm, med nedtak gjennom begge mb, snu.  

4.-7. rad (med skrå forkant). Hekle 1 lm, 2 fm sm (se FORKLARINGER) i begynnelsen og slutten av hver rad (= 2 m mindre på hver rad), og 1 fm i hver fm imellom, med nedtak gjennom begge mb, snu.

8.-10. rad: Hekle 1 lm, 1 fm i hver fm, snu. Klipp av garnet og fest alle løse trådender.


MONTERING: Sy fast de rette kantene på skoskaftet (de 3 første radene) mot tådelen på vrangen. Fest de løse trådene.

Kant: Med bf hekles 1 rad fm rundt skoens åpning og overkant, hekle 2 fm i ?hjørnene? 

Skolisse: Klipp 1 tråd ca. 130-150 cm lang, tvinn en snor ved å først tvinne den enkle tråden hardt og deretter brette den dobbelt så den snurrer seg sammen. Knytt en knute i endene. Træ i snoren som skolisse.

Merke: Legg opp 2 lm med bf, hekle 8 fm i 2. lm, avslutt med 1 kjm i 1. fm. Klipp av og fest tråden. Sy oen sting til en stjerne med mf, og sy fast merket på skoens utside.

Hekle trekk til norgesglass, for store og små !

 • 22.06.2016 kl. 08:37Denne fremgangsmåten blir litt veiledende. :) Det finnes så mange størrelser på disse glassene, at det vil variere veldig, hvor stor bunn du trenger - og ikke minst høyden. Du kan også lage "magebelter" til glassene, her er det bare fantasien som setter stopper. Det enkleste da, er å legge opp løsmasker, og så måle deg rundt. Når du har nok LM, hekler du fastmasker eller staver i mønster (feks som under her) til du oppnår ønsket høyde, og syr de pent sammen slik at det blir en "tube". 

1. omg: 
Hekle 3 lm, avslutt med en kjm i første lm slik at det danner en ring.
2. omg: 
3 lm (erstatter første stav). Hekle 13 st ut fra ringen (= 14 staver).
Avslutt med en kjm i tredje lm på første st (som er de 3 lm).
3. omg: 
3 lm, 2 st mellom hver maske fra forrige omg = 28 st. Avslutt med kjm i tredje lm i første st.

4. omg: 
3 lm, så annenhver gang: 1 og 2 st mellom hver maske, slik at du i denne omg øker til 42 st. 
Avslutt med kjm i tredje lm på første stav.
5. omg: 
3 lm, 2 st mellom annenhver maske fra forrige omg. (Dette gjør at ringen nå blir litt "stram". Blir det for stramt kan du heller gjøre som i neste omg).
6. omg: 
4 lm, 2 stav mellom hver maske fra forrige runde, etterfulgt av en lm.  *2 St, lm, st, lm, st* osv. Avslutt med kjm i tredje lm i første st.
7-11 omg: 
Samme som beskrevet i 6. omg.
12. omg: 
3 lm, 2 stav mellom hver maske fra forrige omg. Avslutt med en kjm i tredje lm i første st.

Fell så ned antall masker med fastmasker. Her å du prøve deg frem, i forhold til hvor stort glass du har. Sett gjerne glasset nedi, og hekle fastmasker rundt kanten, til du er ved kanten. Skal du skru lokket på, må du stoppe litt før.

Grunnen til at omg 5 og 12 er litt forskjellig, er for å få ringen litt stram. Du må prøve deg frem, og gjøre det som passer best i forhold til størrelsen på ditt glass. Siden glassene går innover på toppen, er det smart å lage siste ringen litt stram
 

Denne fremgangsmåten er såpass enkel, at barn kan også få det til. Når de har knukket heklekoden, kan de dekorere, og lage de utroligste ting. Har du noen ekstra norgesglass, så la de også få noen - de kan nemlig bli artige oppbevaringsglass. Bruk samme fremgangsmåte, og pynt i tillegg med bånd og annen morsom pynt. 

Det trenger ikke bare være lys, lykter, oppbevaring +++ som disse glassene pyntes til. En annen favoritt her, er å pynte glass når det er besøk eller selskap. Morsom aktivitet, ungene selv kan være med på :) Fyll de med saft eller gele, og pynt de med heklet trekk! Det er kun fantasien som setter stopper. Bomullsgarn er billig, så her er det ingen grunn til å la heklekroken ligge! :) 
 

Strikke tøfler med barna

 • 16.06.2016 kl. 08:13


 

Mange barn har lyst å lære seg å strikke, men det er ikke alltid like enkelt å finne prosjekter - som kan passe til små barnehender. Små firkanter er ofte noe vi begynner med, når det skal læres bort, kunsten å strikke. Rett og vrang. Å lage disse tøflene, er enkelt. Det trengs kun rettmasker og den lille firkanten kan bli til noe! Skal du avansere, kan du gå over vrangmasker også, slik at tøflene får en glattside. 

Mål opp slik bilde 1 viser. Legg opp antall masker, i forhold til antall cm du skal ha - etter strikkefastheten på garnet dere har valgt. Strikk til ønsket lengde og bredde, og monter som bilde 2 viser. Vil du ha en stivere bunn, kan du klippe ut en såle av ullfilt, etter skissen - og legge nedi. VOILA, tøfler :) Trenger du enda mer detaljert beskrivelse, enn den ovenfor - er tøflene å finne i Strikkemagasin 09/14. Er du abonnent, kan du logge deg på Alt om håndarbeide sine sider, og finne hele oppskriften i arkivet der. En stor fordel om man er abonnent på strikk. Sy kan man finne veiledningene, men ikke mønsterarkene, naturlig nok.. :) 

Husk at alle sy og strikkeskoler tilhører Jacobsen Publications - Burdanordic, de skal ikke kopieres, eller brukes uten samtykke.  

Fremgangsmåte på sjal med Wiolamønster

 • 14.06.2016 kl. 11:39

Det er MANGE som har spurt på melding, etter fremgangsmåten på sjalet med Wiola mønsteret. Selve mønsteret må du enten kjøpe på Ravelry, via Wiolakofta, eller så finner du diagrammet i "Lek med tradisjoner". Sistnevnte er en fantastisk bok, som absolutt er verdt pengene. Vil du kunne kjøpe mønsteret på selve Wiola kofta, finner du det HER på Ravelry. 

Husk at Wiola diagrammet er ©Kristin Wiola Ødegaard og Gyldendal Forlag. Det skal ikke distribueres, kopieres eller deles uten deres samtykke. Du må selv kjøpe diagrammet, jeg har kun lagt opp fremgangsmåten her. 

Det er Anita Rislaa som skal ha all ære både for strikkingen og fremgangsmåten.  

Du legger opp 5 masker, og start med første ruta (se diagrammet) Så øker du på hver rekke, 1 maske i hver side. Følg diagrammet etterhvert som arbeide vokser. Du bestemmer selv, når du vil strikke midtlinja og gå over på det tofargede mønsteret. Fell av stramt, når du har ønsket størrelse. 

Hvordan øke 1 maske til venstre: 

Hvordan øke 1 maske til høyre: 

 

For å få heklekanten, som jeg laget etterpå - gjør du følgende: 2 rader med fastmasker, rundt hele sjalet. Etterpå lager du blondekant i fastmaskene. I 1 fastmaske, lager du * 1 fastmaske, 3 staver, og avslutt med 1 fastmaske*. Hopp over 3 fastmasker, og gjenta ** Du har nå laget en blonde. Slik fortsetter du rundt hele sjalet. Avslutt når du er kommet rundt og fest tråden.  Se lenger ned, for hvordan du lager fastmasker og staver. Fastmasker:

Stikk heklenålen gjennom fastmasken/strikkemasken i kanten. Legg tråden over pinnen og dra gjennom masken. Legg tråden over pinnen igjen, og dra gjennom begge løkkene. Du har nå 1 fastmaske, 

 
Staver:

Legg tråden over pinne, og stikk heklenålen gjennom fastmasken. Legg tråden over pinnen igjen, og trekk gjennom de 2 første trådene. Du har nå 2 tråder igjen på pinnen. (Før dette har du 4, se bilde 2.) Legg tråden over pinnen igjen, og trekk tråden gjennom alle maskene. Du har nå laget en stav. 

 Masse lykke til! 

 

 

LÆR Å HEKLE SIKKSAKKMØNSTER

 • 06.06.2016 kl. 14:17

Sikksakkmønster kan åpne mange tøffe muligheter for deg. Og det er mye enklere enn du tror, og lære seg det. Her kan du variere med striper, blokker ++++ og arbeidet ditt får det lille ekstra :) 

Husk alle sy og strikkeskolene tilhører Jacobsen Publications A/S, Alt om Håndarbeide. Det er ikke tillatt med kopiering eller bruk videre, uten samtykke. 

#altomhåndarbeide #hekleskole #todo #howto #jobbmamma #læråhekle #hekleteknikker #strikke #hobby #homemade #håndlaget #kos 

 

Slik øker og feller du skrått, hekling

 • 05.06.2016 kl. 15:21Her er en generell hekleskole, i å felle og øke skrått - når du hekler. Mange lager små mobilvesker, vesker, glassbrikker +++ nå om sommeren, og da kan det være fint å kunne disse teknikkene. 

 

Husk at strikke og syskolene tilhører Jacobsen Publications A/S, Alt om Håndarbeide. Det er ikke lov å kopiere, eller bruke de videre uten samtykke. 

 

#hekleskole #hekle #hobby #homemade #garn #håndarbeid #altomhåndarbeide #madebyme #jobbmamma #mammaliv

 

Strikk eller hekle deg en sløyfe - steg for steg

 • 07.04.2016 kl. 19:09

Siden de sygale fikk en sømvariant av sløyfen, kommer det her en strikket/heklet variant også. Kos dere! 

Stort rektangel til selve sløyfen: Legg opp 12 masker på pinne 4.5 med dobbelt garn, og strikk glattstrikk frem og tilbake til rektangelet måler ca. 20 cm. Du kan også strikke rettstrikk, da vil du få en slik sløyfe som på det ene bildet. (Bilde er fra Alt om Håndarbeide Strikkemagasin) Denne varianten strikkes fra bredde til lengde, det vil si, mindre sløyfe = mindre masker. Større sløyfe = flere masker. 

Magebelte rundt sløyfen: Legg opp 5 masker på pinne 4,5 med dobbelt garn, og strikk glattstrikk frem og tilbake til rektangelet måler ca. 7 cm. Om du velger rettstrikk varianten (riller) syns jeg det er penest med glattstrikk i beltet :) 

Sy kortendene sammen, både på det største og minste rektangelet. Tre sløyfen gjennom «magebeltet», fest delene godt sammen. og sy hele 17. mai sløyfen fast til en hårspenne. Kan også bruke en hårstrikk, eller som pin. :) Garnet som er beregnet her, er 22m pr 10 cm. 

   

Heklet variant:
Garn: Bomullsgarn
Garnmengde: rester (1/2 nøste)
Nål nr: 4
Hekleforklaringer:
* = gjenta
Felling: hekle to m sammen
 
Omganger:
1.11 lm, start i  2m fra nålen, 10 fm, vend
2. *10 fm, vend* til det måler 18 cm 
3. hekle sammen kortsidene mens du feller(hekle to masker sammen = 5 fm)
4. klipp tråden ganske lang, og surr tråden stram rundt midten, klipp og fest tråder. Hvis du vil ha magebelte, som på bilde, så lager du en remse med fastmasker, fest det rundt sløyfen, og fest det pent bak med små sting. 
 

Jobb og fibre !

 • 18.01.2016 kl. 15:09

Omtrent alle glade strikkere, elsker ull, alpakka og generelt alt som er mykt. Gjennom jobben ser jeg at noe som er svært typisk for oss nordmenn - er at at vi elsker ull og alpakka 100%. Noen er mer "hardcore" enn andre. Denne oversikten under, kan være fin for strikkelskere. Den beskriver de mest vanlige kvalitetene vi finner i hyllene/på nett. Håper denne er til nytte for mange 

Strikke og syskolene tilhører Jacobsen Publications A/S, bruk av bilder og materiell er ikke tillatt uten avtale. 

 


#strikkeskole #altomhåndarbeide #strikking #håndarbeide #hobby #homemade #jobbmamma #magasiner #strikkemagasin #kreativstrikk

Slik hekler du med to farger - strikkeskole

 • 13.01.2016 kl. 20:48Det å kunne hekle gobelin/med to farger, kan gi mange flotte prosjekter ! I neste Kreativ Strikk, kommer bl.a denne vesken - som har gobelinteknikk. I denne strikkeskolen/trinn for trinn - ser du hvordan du hekler med to farger.

Husk at strikkeskolene tilhører Jacobsen Publications A/S, det er ikke lov å kopiere eller bruke strikkeskolene uten samtykke. 

#hekleskole #strikkeskole #gobelin #gobelinteknikk #hekle #jacobsenpublications #latomhåndarbeide #kreativstrikk #howto #homemade #hobby #håndlaget

Strikkeskole - strikke fletter

 • 29.10.2015 kl. 19:09

I Kreativ Strikk 04, 2014 er denne nydelige flettegenseren. Tilhørende er det en strikkeskole, hvordan man lager flettene på genseren. Dermed kommer ett nytt innslag her, til strikketips - til dere :-) 

Husk at strikkeskolene tilhører Jacobsen Publications A/S, det er ikke lov å kopiere eller bruke strikkeskolene uten samtykke. 
#strikkeskole #altomhåndarbeide #strikkemagasin #kreativstrikk #aoh #mamma #jobbmamma #håndarbeid #strikke #strikking #strikk #hobby #homemade

Strikketeknikker - ribbkant og halskanter

 • 13.10.2015 kl. 16:17

Tiden er for å legge ut strikkeskole igjen :-) Denne gangen er det grunnleggene teknikker i ribb og halskanter. Det er mange lure triks å plukke opp på veien, når det kommer til kantstrikking. 

Husk at bilder og strikkeskoler tilhører Jacobsen Publications A/S - det er ikke lov å kopiere eller bruke disse, uten samtykke#strikkeskoler #altomhåndarbeide #strikketeknikker #homemade #håndarbeid #strikk #lære #teknikk #strikke #jacobsenpublications #stegforsteg #strikking

Strikke og hekleskoler

 • 14.09.2015 kl. 09:38

Tidligere lovet jeg å legge ut noen av strikke og hekleskolene, som vi lager i redaksjonen på jobb. Å spre håndarbeidsglede er både moro og flott! Her kommer 3 tipssider, håper dere vil finne nytte av de! 

Disse strikke og hekleskolene er laget av Alt om Håndarbeide, foto og tekst tilhører Jacobsen Publications A/S og skal ikke kopieres eller distribueres uten avtale eller samtykke fra redaksjonen.  #hekleskole #strikkeskole #hobby #håndarbeidsglede #strikk #strikke #hekle #strikking #hekling #lageselv #homemade #magasiner #latomhåndarbeide #strikkemagasin #kreativstrikk #howto 

Strikkeskoler

 • 18.08.2015 kl. 11:35

I går strikket jeg de siste maskene på Jølster koften og fikk levert den fra meg, til hun som skal montere den. Så mye arbeid, tør jeg ikke sette saksen i :-p Det blir spennende å se den, når den er ferdig montert - jeg er nesten litt overrasket selv, over at den ble ferdig! :) 

I AOH lager vi hver mnd strikke og syskoler. Jeg tenkte å legge de ut her, og dele vår flotte strikkeskoler med dere. Her er det nemlig utrolig mange flotte, gode tips! Strikke og syskolene er laget av flinke folk hos oss i redaksjonen, i Alt om Håndarbeidet. Jeg kommer til å legge disse under egne kategorier her i bloggen. Strikke/syskoler. :) Lykke til! 

 

Strikkeskolene tilhørere AOH, og bildene tilhører ©Jacobsen Publications A/S, bilder og materiell skal ikke brukes uten samtykke
Ps. I dag fikk jeg av gipsen, og satt på en støttebandasje! Tjoohooooo! 

 

#altomhåndarbeide #strikketips #strikkeskole #magasiner #strikkemmagasinet #hobby #håndarbeid #mamma #mammaliv #jobbmamma

mediakaos

Arbeid og hverdag forenes kaos = MediaKaos.

Jeg arbeider med håndarbeidsmagasiner, og dermed bærer bloggen preg av det. Jeg startet å blogge i 2007, en ren håndarbeidsblogg - og med en lukket privatdel. Etterhvert begynte jobben og flyte mer og mer over hverdagsbloggingen, og det hele ble slått sammen. I 2015 ble bloggen flyttet over til blogg.no

Profilbilde: ©Fotograf Mona Hauglid


Alle bilder som ikke er merket med annet, tilhører MediaKaos. Bruk og kopiering skal avklares før bruk.

Snarveier:
How to/Sy & Strikk
Oppskrifter mat
Syskoler AOH
Strikkeskoler AOH

Du finner flere kategorier i rullegardinen lenger ned på siden, og noen hurtiglenker øverst på siden.

Instagram


Søk i bloggen


Mitt kamerautstyr:
Canon G7X

Canon 7D Mark II

Canon 100D

Canon Legria Mini

Optikk:
Canon EF 85mm 1.8 USM
Canon EF 40mm F2.8 STM
Canon EF-S 55-250mm f:4-5,6IS
Canon EF 35mm 1:2
Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS
Sigma DC 18-125 1:3,5-5,6 HSM

Blitz:
Canon Speedlite 580EX II

Symaskiner:
Maskinene er ikke sponset eller under noen form for "avtale" eller sponsing

Maskiner nå:
Bernina B560
Bernina 330
Babylock Enlighten
babylock Ovation
(Singer sveivemaskin)
Brother Scanncut 900
Brother Scanncut 700

Tidligere maskiner:
Bernina B780
Bernina L220 Cover
Juki MO-1000
Bernina 1150 MDA
Bernina 215
Bernina 550QE
Babylock Enlighten
Brother Covermaskin
Husqvarna Viking Ruby DeLuxe
Janome coverPro CPX
Janome 350E
Singer Quantum Stylist 9960
Husqvarna Viking H|Class 600E
Husqvarna Viking Designer Ruby
Pfaff Creative 2058
Pfaff Creative Vision
Bernina Aurora 440QE
Elna 8300
Babylock Evolve Wave
Janome MB4
Bernina 1300MDC
Janome Decor Computer 5200
Janome Decor Computer 4100
Pfaff Creative 2170
Babylock Evolve uten wave
Janome CoverPro 1000
Yamata Overlock
Bernina Bernette 55Følg meg via:
Follow
toppliste for bloggere - ToppBlogg

Instagram: @toneirena


Reklame


Personlige merkelapper til håndarbeidet
Söker du namnband namnlappar, då skall du besöka labelsandribbon.se

Bloggdesign

Design og koding av KvDesign - Diverse tilpasninger, header og moduler av Mediakaos